LIÊN HỆ

THÔNG TIN MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT TIÊU BIỂU ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN BÁNH ĐA NEM YÊN PHỤ 

♦ Cơ sở sản xuất Đào Văn Hạnh – SĐT 0986695299 – Địa chỉ: Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

♦ Cơ sở sản xuất Đào Thị Liên – SĐT 0904631799 – Địa chỉ: Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

♦ Cơ sở sản xuất  Tô Văn Đình – SĐT 0396440544 – Địa chỉ: Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

♦ Cơ sở sản xuất Tô Văn Nhân – SĐT 0967855793 – Địa chỉ: Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ

♦ Cơ sở sản xuất Đào Văn Phúc – SĐT 0978113591 – Địa chỉ: Thôn Cầu Gạo, xã Yên Phụ