NHIỆM VỤ KHCN

Xây dựng và quảng bá thương hiệu Bánh đa nem Yên Phụ được thực hiện theo Dự án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 01 sản phẩm nông nghiệp và 02 sản phẩm làng nghề của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” được đánh giá cao về những ý nghĩa giá trị kinh tế, xã hội đang và sẽ mang lại cho địa phương.

Gìn giữ, quảng bá vẻ đẹp văn hóa song hành với phát triển kinh tế bền vững cho người dân tại mảnh đất quê hương là những mục tiêu dự án nhắm đến thông qua việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau:

– Bảo vệ danh tiếng, chất lượng sản phẩm Bánh đa nem Yên Phụ, tránh bị lạm dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng.

– Góp phần quan trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ các sản phẩm hàng hóa của địa phương. Các sản phẩm khi đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ – Nhãn hiệu chứng nhận thì công tác quản lý chất lượng, thương hiệu của mỗi sản phẩm sẽ được thực hiện, sản phẩm đưa ra thị trường phải tuân theo các tiêu chí, tiêu chuẩn nhất định và tuân thủ quá trình kiểm tra, quản lý chặt chẽ, ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ, gắn mã số, mã vạch,…

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương

– Nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương, đồng thời góp phần thực hiện thành công các chủ trương, chính sách và các giải pháp của xã Yên Phụ, huyện Yên Phong về hỗ trợ, phát triển sản xuất. Việc xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Bánh đa nem của địa phương sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày cao của người tiêu dùng. Từ đó nâng cao giá trị sản xuất và phát huy lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm của địa phương.

– Việc xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Bánh đa nem Yên Phụ, cùng các sản phẩm khác Nếp cái hoa vàng Yên Phụ, Bánh tẻ Chờ sẽ hỗ trợ đắc lực cho phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.