QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHCN

Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân xã Yên Phụ đã thống nhất quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh tại quyết định số 21/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh.

Quy chế bao gồm những nội dung chính sau:

 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Phạm vi điều chỉnh: Hoạt động quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh dùng cho sản phẩm bánh đa nem của xã Yên Phụ, huyện Yên Phụ, tỉnh Bắc Ninh.
 • Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân xã Yên Phụ, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận

 • Về chủ thể:

1) Sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm bánh đa nem trên địa bàn xã Yên Phụ – huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh

2) Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN the mẫu quy định

 • Về sản phẩm: sản phẩm bánh đa nem có đặc tính cảm quan và tiêu chí chất lượng đáp ứng các yêu cầu tại Bộ tiêu chí sản phẩm NHCN do Tổ chức chứng nhận ban hành.

3. Sử dụng NHCN là việc thực hiện các hành vi sau đây:

 • Gắn, in lên hàng hóa; gắn, in chìm, in nổi NHCN lên bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm mang NHCN.
 • Lưu thông, quảng cáo NHCN
 • Xuất, nhập khẩu hàng hóa mang NHCN.

4. Quyền của người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

 • Được gắn NHCN lên sản phẩm, bao bì cùng với nhãn hiệu riêng của mình để phân biệt sản phẩm của mình với sản phẩm của người khác.
 • Được quyền đưa sản phẩm Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh gắn NHCN ra thị trường
 • Khiếu nại, yêu cầu Tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi có tranh chấp hoặc phát hiện hành vi vi phạm lợi ích của người sử dụng NHCN
 • Tiếp thị, xây dựng và phát triển thương hiệu Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh bằng các hình thức khác nhau phù hợp với quy định của pháp luật
 • Tham gia các lớp hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về sản xuấ, chế biến, kinh doanh Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh; được Tổ chức chứng nhận cung cấp các thông tin về giá cả, thị trường.

5. Nghĩa vụ của Người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

 • Đảm báo nguồn gốc, tiêu chí đặc trưng của sản phẩm theo Bộ tiêu chí sản phẩm mang NHCN do Tổ chức chứng nhận ban hành
 • Tuân thủ quy chế quản lý và sử dụng NHCN Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh và các quy định khác liên quan
 • Không được chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Hành vi vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng NHCN Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh:

 • Sản phẩm có ít nhất một tiêu chí không đạt yêu cầu theo quy định của Bộ tiêu chí sản phẩm mang NHCN do Tổ chức chứng nhận ban hành
 • Sử dụng NHCN Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh cho sản phẩm của người sản xuất, kinh doanh không có Giấy chứng nhận
 • Thêm hoặc bớt các yếu tố trên nhãn hiệu làm sai lệch NHCN
 • Giới thiệu, quảng bá sai sự thật về NHCN
 • Chuyển nhượng, chuyển giao Giấy chứng nhận cho người khác
 • Làm giả Giấy chứng nhận

7. Tiêu chí sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

 1. Đặc điểm cảm quan
 • Trạng thái: mặt bánh nhẵn, không dễ bị đứt gãy hay vỡ vụn khi cầm mạnh, đặc biệt khi gập bánh đa nem lại.
 • Màu sắc: Bánh có màu trắng đục, không bị biến màu, không có tạp chất, sâu mọt.
 • Hình dáng: Bánh có hình vuông hoặc hình chữ nhật
 • Mùi vị: Có mùi thơm đặc trưng của gạo, không có mùi lạ

2. Chỉ tiêu chất lượng

 • Hàm lượng Glucid ≥ 72%
 • Hàm lượng Protein ≥ 3%
 • Chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, giới hạn kim loại nặng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.