QUY TRÌNH CẤP VÀ THU HỒI NHCN

1. Để được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau:

1.1 Về chủ thể: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhận sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm bánh đa nem trên địa bàn thuộc bản đồ vùng sản xuất sản phẩm mang NHCN Bánh đa nem Yên Phụ – Yên Phong – Bắc Ninh đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ.

1.2. Về sản phẩm: sản phẩm bánh đa nem có đặc tính cảm quan và tiêu chí chất lượng đáp ứng các yêu cầu tại Bộ tiêu chí sản phẩm NHCN do Tổ chức chứng nhận ban hành.

 • Đặc điểm cảm quan
  • Trạng thái: mặt bánh nhẵn, không dễ bị đứt gãy hay vỡ vụn khi cầm mạnh, đặc biệt khi gập bánh đa nem lại.
  • Màu sắc: Bánh có màu trắng đục, không bị biến màu, không có tạp chất, sâu mọt.
  • Hình dáng: Bánh có hình vuông hoặc hình chữ nhật
  • Mùi vị: Có mùi thơm đặc trưng của gạo, không có mùi lạ
 • Chỉ tiêu chất lượng
  • Hàm lượng Glucid ≥ 72%
  • Hàm lượng Protein ≥ 3%
 • Chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, giới hạn kim loại nặng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giấy chứng nhận và cấp Giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận do Tổ chức chứng nhận là Ủy ban nhân dân xã Yên Phụ cấp cho Người sử dụng
 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng NHCN phải có đơn đề nghị gửi đến Tổ chức chứng nhận
 • 05 năm là thời hạn của Giấy chứng nhận. Sau thời hạn này, người sử dụng NHCN có thể xin gia hạn (được gia hạn nhiều lần), mỗi lần gia hạn không quá thời hạn cấp lần đầu.