Thành phần dinh dưỡng Bánh đa nem

Tỷ lệ phần trăm ăn được: 100%)

Nhóm thực phẩm: Thực vật

Loại thực phẩm: Ngũ cốc và sản phẩm chế biến

1. Thành phần chính:
Năng lượng (Kcal)
Trọng lượng chất đạm (gam)
Trọng lượng chất béo (gam)
Trọng lượng chất bột đường (gam)
Trọng lượng Cellulose(gam)
Trọng lượng Tro(gam)
333
4
0.2
78.9
0.5
1.4
2. Thành phần muối khoáng:
Calci (mg)
Phosphor (mg)
Sắt (mg)
20
65
0.3
3. Thành phần Vitamin:
Vitamin A (mcg)
Vitamin Beta-carôten (mcg)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin B2 (mg)
Vitamin PP (mg)
Vitamin C (mg)
0
0
0
0
0
0


Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng do nhà xuất bản Y học xuất bản năm 2007
Share:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *